Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Sakramenty Święte

Duszpasterze parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Ty też możesz pomóc


Przekaż 1,5% podatku

KRS  0000030128

Odeszli do domu Ojca

Dn. 16 VIII 2020 r. w niedzielę odbyło się uroczyste przejęcie parafii pw. św. Sebastiana w Niedźwiedziu przez nowego proboszcza. Zgodnie z decyzją ks. abp. Marka Jędraszewskiego - nowym proboszczem naszej wspólnoty parafialnej został - ks. Tadeusz Korczak - który przybył do nas z parafii Nowa Biała, gdzie przez 13 lat był proboszczem. 

"Uroczyste objęcie parafii przez nowo mianowanego proboszcza jest nie tyle wymogiem prawa kanonicznego, ale raczej wydarzeniem religijnym. poprzez ten obrzęd cała wspólnota parafialna przeżywa na nowo swój związek z kościołem partykularnym. Biskup posyła do parafii kapłana, by w jego imieniu sprawował tam posługę pasterską. Ponieważ troska ta została zlecona biskupowi przez samego Chrystusa, więc w ten sposób pojawia się także znak Chrystusa, Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoją owczarnię i nie pozostawia jej bez pasterzy." Z obrzędu objęcia parafii...

Uroczystym wejściem liturgicznym o godz. 10 rozpoczęła się Msza św. w czasie której ks. Tadeusz przeją parafię św. Sebastiana jako nowy proboszcz. Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: ks. Tadeusz Korczak - nowy proboszcz, ks. Jerzy Raźny - dziekan dekanatu Mszana Dolna, ks. prałat Józef Niedźwiedzki, ks. Marek Cichórz i ks. Marek Wójcik - który przechodzi na emeryturę.

W obrzędzie tym na szczególną uwagę zasługuje kilka wymownych znaków. Pierwszym jest wprowadzenie nowego proboszcza do kościoła parafialnego i przedstawienie go zgromadzonej wspólnocie parafialnej, którego w imieniu ks. Arcybiskupa dokonał ks. dziekan Jerzy Raźny. Potem ustępujący ks. proboszcz Marek Wójcik - przekazał klucze do kościoła parafialnego i klucz do tabernakulum. Życząc by ks. Tadeusz - karmił lud Boży Eucharystią i Słowem Bożym aby przez tą posługę napełniał wspólnotę parafialną - wiarą, nadzieją i miłością w wspólnej drodze z Chrystusem do Domu Ojca. następnie przywitały nowego proboszcza - małe dzieci z naszej parafii, a potem przedstawiciele Rady Parafialnej: p. Krystyna Potaczek i p. Andrzej Michalczewski.

"Księże Proboszczu. Św. Jan Paweł II powiedział, że kapłaństwo jest darem i tajemnicą. Na Twojej drodze Pan Bóg postawił naszą parafię. Piękną, gorczańską, zagórzańską, z bogatymi tradycjami. W imieniu Rady Duszpasterskiej, w imieniu całej wspólnoty naszej parafii Niedźwiedź - Życzymy księdzu opieki Matki Bożej Różańcowej, opieki Ducha Świętego. Życzymy zdrowia, wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów i zadań. niech nigdy nie zabraknie ludzkiej życzliwości, a skuteczna praca duszpasterska niech daje Tobie siłę wiary i służby. Powierzając naszą świątynię i parafię zapewniamy że modlitwą będziemy Ciebie wspierać. Dla nas proboszcz to brzmi dostojnie i przyjacielsko - niech tak zostanie.

Szczęść Boże na nowej drodze gazdowania...

Również przywitał ks. proboszcza - p. Rafał Rusnak - wójt naszej Gminy Niedźwiedź. W homilii, którą wygłosił ks. Tadeusz, nawiązując do Ewangelii, podziękował ks. Markowi za jego pracę w wspólnocie i sam nakreślił swoją drogę duszpasterską - z Chrystusem dla ludzi w wspólnym pielgrzymowaniu.

Drugim znakiem było wyznanie wiary nowego ks. Proboszcza /był symbol wiary nicejsko - konstantynopolitański wraz z dodatkowymi formułami, które są używane przy tych okolicznościach/ Ks. Tadeusz sam wobec całej wspólnoty, złożył takie wyznanie wiary.

Trzecim takim znakiem, w czasie przewodniczenia Eucharystii - na jej zakończenie - jest przyrzeczenie wierności. Nowy ks. Proboszcz składa na ręce ks. Dziekana, że będzie głosił Słowo Boże, sprawował Eucharystię, udzielał sakramenty św.  - czyniąc to wiernie w duchu Kościoła. /podpisuje odpowiedni dokument/ 

Na zakończenie Mszy św. ks. Tadeusz - jako proboszcz udzielił nam wszystkim uroczystego błogosławieństwa. W liturgii Mszy św. brał udział też nasz chór parafialny "Oremus".

Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
Liturgiczne przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Korczaka
Liturgiczne przejęcie parafii ...
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2011 Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu